Bosanski | English
dana
sati
minuta
sekundi

Registracija / prijava za konferenciju ENERGA


Kotizacija: 300,00 KM/153,00 EUR (PDV 17% uračunat) po učesniku.


Za već prijavljene izlagače na sajmu – kotizacija za 1 učesnika je besplatna. Kotizacija obuhvata prisustvo programima konferencije, akreditaciju, službeni materijal, kafe-pauze, radni ručak (buffet, piće), ulaz na međunarodni sajam ENERGA.

Prijavni obrazac popuniti u dva primjerka, ovjeren dostaviti poštom na adresu Tuzlanski sajam d.o.o. – projekat ENERGA, Titova 36, 75000 Tuzla, BiH, ili e-mail-om na energa@energa.ba. Za odjave prijavljenih učesnika pristigle do 31.05.2019. organizator će izvršiti povrat uplate učešća, a za odjave učešća nakon 31.05.2019. povrat uplata neće biti izvršen.

0 0